testslider_01

Brandutbildning & HLR-utbildning för företag

Grundläggande Brandutbildning

Teori och praktik


HLR-utbildning

Anläggningsskötareutbildning SBF

Den här utbildningen ger kunskap om
anläggningens funktion, skötsel och
handhavande.

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm
ska enligt försäkringsbolagens regler ha minst
två utsedda och utbildade anläggningsskötare.

Med rätt användning av det automatiska
brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Vi skräddarsyr utbildningen så det passar ert företag/verksamhet bäst.

Hör bara av er.