testslider_01

 

Tjänster

Systematiskt brandskydd

Vi hjälper dig med systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder helhetslösningar som är anpassade efter kundens behov och situation.

Kontakta oss så kommer vi ut till dig och går igenom vilket brandskydd du behöver och tar fram en offert på det. När du har bestämt dig för vad du vill att vi ska hjälpa dig med kommer vi ut med brandredskapen du beställt, sätter upp skyltar, nödljus, armaturer och utrymningsplaner.

Vi skapar också en arbetspärm för systematiskt brandskyddsarbete som innehåller vad som ska kontrolleras och hur ofta. När vi sedan kommer på årlig kontroll får du ett skriftligt protokoll på att vi kontrollerat ditt brandskydd att sätta i pärmen.

Vi hjälper också till med:

 • Service av brandredskap
 • Omladdning samt reparationer av brandsläckare
 • Utrymningsplanering
 • Utplacering av allmänskyltar
 • Installation av släckanläggningar (CO2 och Ansulex)
 • Brandtätningar
 • Service & montage av rökgasluckor
 • Kontroll av brandlarm
 • Kontroll av vattensprinklers
 • Installation av utrymningslarm
 • Branddörrstängning
 • Tillverkning av brandmekanik
 • Brandventilation
 • Brandutbildning
 • HLR utbildning
 • Brandlarmsinstallation
 • Anläggningsskötarutbildning SBF